Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Paweł Marek SZTEFEK

Nr 10 - Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Nauczyciel-pedagog specjalny, Radny Miasta Ustroń, sekretarz w stowarzyszeniu Bezpieczna Obwodnica Ustronia.
(Ustroń, Powiat Cieszyński)

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica