Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Stanisława SZCZOTKA

Nr 13 - Okręg wyborczy nr 27 – Bielsko-Biała

Emerytowana nauczycielka, dyrektorka z Jaworza, działaczka ZNP.
(Jaworze, Powiat Bielski)

Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica