Okręg wyborczy nr 39 – Poznań

Patryk Piotr MARCINIAK

Nr 18 - Okręg wyborczy nr 39 – Poznań
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica