Okręg wyborczy nr 4 – Bydgoszcz

Alicja Teresa WOJTYNA‑JODKO

Nr 23 - Okręg wyborczy nr 4 – Bydgoszcz
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica