Okręg wyborczy nr 40 – Koszalin

Małgorzata Barbara PROKOP‑PACZKOWSKA

Nr 1 - Okręg wyborczy nr 40 – Koszalin
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica