Okręg wyborczy nr 40 – Koszalin

Wiktor KAMIENIARZ

Nr 4 - Okręg wyborczy nr 40 – Koszalin
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica