Okręg wyborczy nr 41 – Szczecin

Joanna Monika AGATOWSKA

Nr 5 - Okręg wyborczy nr 41 – Szczecin
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica