Okręg wyborczy nr 6 – Lublin

Agnieszka Halina MARCINKOWSKA‑KOZAK

Nr 17 - Okręg wyborczy nr 6 – Lublin
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica