Okręg wyborczy nr 52 do Senatu – Opole

Piotr Woźniak

Nr 52 - Okręg wyborczy nr 52 do Senatu – Opole
Wróć do okręgu wyborczego
Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica